Ολλανδική Φρεγάτα Damen SIGMA, θα μπορούσε να είναι μια λύση για το ΠΝ;

  Η φρεγάτα Damen SIGMA Η ολλανδική εταιρεία Damen Schelde Naval Shipbuilding ανέπτυξε μια καινοτομική προσέγγιση στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων με την ονομασία SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach-Προσέγγιση Ολοκληρωμένης Γεωμετρικής Τμηματικότητας Πλοίου). Βάσει της συγκεκριμένης μεθοδολογίας εφαρμόζεται γεωμετρική τυποποίηση στα σχήματα τρόπιδας των σκαφών με τη χρήση τμημάτων τυποποιημένων διαστάσεων και αντίστοιχων συνδέσεων δικτύων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ολλανδική Φρεγάτα Damen SIGMA, θα μπορούσε να είναι μια λύση για το ΠΝ;.