Πολεμικά πολλαπλών χρήσεων, αλλάζοντας ρόλο μέσω modules όπλων-εξοπλισμού

Μέχρι σήμερα οι περισσότερες ναυτικές πλατφόρμες εμφανίζονται αρκετά άκαμπτες στην προσαρμογή του οπλισμού κι εξοπλισμού τους καθώς αυτός είναι εξαρχής τοποθετημένος κατά τη ναυπήγηση. Οπότε η όποια αλλαγή σε αυτόν, είτε λόγω μεταβολής της φύσης των αποστολών, είτε λόγω τεχνολογικής απαξίωσης, πραγματοποιείται μόνο κατά τον εκσυγχρονισμό της πλατφόρμας, που συνήθως είναι αρκετά δαπανηρός, ενώ η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πολεμικά πολλαπλών χρήσεων, αλλάζοντας ρόλο μέσω modules όπλων-εξοπλισμού.