ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Μέρος 2, Διαδικασίες Παρακολούθησης Πολλαπλών Στόχων

Του Αρχιπλοιάρχου ε.α. Ευσταθίου Νικολάου Π.Ν., Αεροναυπηγού-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Σε ένα πυκνό περιβάλλον στόχων, όπου συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι αισθητήρες, δύο ή περισσότερες πλατφόρμες, η συνολική τακτική εικόνα περιπλέκεται αρκετά κυρίως λόγω των προβλημάτων που οφείλονται (1) στις πολλαπλές επιστροφές από τους στόχους, (2) στις επικαλύψεις των παρατηρήσεων δύο ή περισσοτέρων αισθητήρων, δύο ή περισσοτέρων πλατφορμών, … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Μέρος 2, Διαδικασίες Παρακολούθησης Πολλαπλών Στόχων.