Ισραήλ: Πετυχημένες δοκιμές για τη ναυτική έκδοση του Iron Dome (Βίντεο)

Το Ισραηλινό Ναυτικό έχει ολοκληρώσει τις πρώτες δοκιμές του πυραυλικού συστήματος C-Dome, της ναυτικής έκδοσης του Iron Dome, από κορβέτα Sa’ar 6. מינהלת 'חומה' במפא"ת במשרד הביטחון, צה״ל וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מורכבת במערכת ההגנה "כיפת מגן" – מערכת בתצורה ימית המבוססת על גרסה מתקדמת של מערכת "כיפת ברזל" -שהופעלה לראשונה על ספינת … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ισραήλ: Πετυχημένες δοκιμές για τη ναυτική έκδοση του Iron Dome (Βίντεο).