ΕΞΕΛΙΞΗ: Τεκτονικές αλλαγές στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΠΝ, προτεραιότητα σε MEKO200HN και προσεκτική επιλογή όπλων

  Όπως γράψαμε πρώτοι το περασμένο Σάββατο, υπάρχει πλέον αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πορεία του εκσυγχρονισμού του Στόλου, με τα εναπομείναντα 2 δις ευρώ. Θυμίζουμε, πως η αγορά των 3 FDI HN θα κοστίσει περίπου 3,3 δις ευρώ, συνεπώς το ΠΝ, θα πρέπει να φροντίσει τον εκσυγχρονισμό των κυρίων μονάδων … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΞΕΛΙΞΗ: Τεκτονικές αλλαγές στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΠΝ, προτεραιότητα σε MEKO200HN και προσεκτική επιλογή όπλων.