Το τέλος του USS Racine (LST-1191) σε άσκηση SINKEX στη διάρκεια της πρόσφατης RIMPAC 2018.